Zaświadczenia o przyjęciu pojazdów 2020


Zaświadczenia o przyjęciu pojazdów 2020 jest bardzo prostym programem przeznaczonym dla stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Program posiada intuicyjny interfejs użytkownika i został opracowany w taki sposób aby maksymalnie uprościć proces wystawiania dokumentów.

Umożliwia wystawianie następujących dokumentów:
  • zaświadczenie o przyjęciu pojazdu niekompletnego
  • zaświadczenie o demontażu pojazdu
Podczas wystawiania dokumentów można korzystać ze słowników takich jak:
  • katalog odpadów, który jest zgodny z załącznikiem do ustawy o odpadach
  • katalog pojazdów, który tworzony jest automatycznie podczas wystawiania dokumentów
  • katalog notatek użytkownika. Katalog ten spełnia rodzaj słownika zdań lub punktów, które powtarzają się podczas wystawiania zaświadczeń i muszą być wprowadzone w sekcji Uwagi przedsiębiorcy
darsoft.pl