Ewidencja odpadów 2023


Program Ewidencja odpadów 2023 jest kompleksowym systemem obsługi gospodarki odpadami. Program jest zgodny z najnowszymi przepisami prawa dotyczącego gospodarowania odpadami i zużytym sprzętem.

Szczegółowe informacje na temat modułów programu można znaleźć w sekcji Moduły.
Najważniejsze funkcje programu:

TERAZ
już od 330 zł netto

KUP TERAZ

POBIERZ DEMO

Program również uwzględnia najnowsze zmiany prawne:

 • Obsługę BDO (integracja KPO, KEO, formularzy przyjęcia odpadów metali)
 • Aktualne wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz uwzględnia wszelkie zmiany w VAT
 • Obsługę białej księgi przedsiębiorców (import danych, sprawdzanie statusu podatnika)

 • Pełna automatyzacja ewidencji odpadów i zużytego sprzętu
 • Generowanie rocznego sprawozdania o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego
 • Generowanie półrocznego sprawozdania o ilości sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania
 • Praca w sieci umożliwiająca użytkowowanie programu przez wielu użytkowników jednocześnie
 • Obsługa dokumentów WZ/PZ i generowanie dla nich kart przekazania odpadu
 • Importowanie danych z oprogramowania innych firm (np.: SubiektGT)
 • Automatyczne prowadzenie kart ewidencji odpadu
 • Pełna zgodność z aktualnymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami
 • Bezpłatne szkolenia online dla użytkowników programu
 • Bezpłatna pomoc techniczna świadczona za pośrednictwem telefonu i e-mail
 • Eksport raportów kasowych i dokumentów WZ/PZ do COMARCH OPT!MA
 • Eksport zakupów i sprzedaży do rejestru VAT COMARCH OPT!MA
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Importowanie danych z systemów flotowych ORLEN i SHELL w celu naliczenia opłat za spalanie paliwa w silnikach spalinowych

System jest przeznaczony zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dużych firm. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i technologiom możliwe jest jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz integracja z obecnie używanym systemem finansowo-księgowym lub magazynowym. Program umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników, co pozwala na sprawną i szybką obsługę kontrahentów.

Prosty i przejrzysty interfejs programu umożliwia szybkie rozpoczęcie z nim pracy. Szczegółowe informacje na temat interfejsu użytkownika można znaleźć w sekcji zrzuty ekranu.

Poza obsługą zarządzania informacjami o gospodarowaniu odpadami program udostępnia również moduł magazynu. Dzięki niemu można w dowolnym momencie uzyskać szczegółowe informacje o ilościach odpadów oraz ich wartości. Z uwagi na fakt obsługi magazynu każda karta przekazania odpadu może także pełnić rolę dokumentu magazynowego (WZ/PZ).

Program posiada raporty umożliwiające szybkie udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów WIOŚ, np.: ilość i kody odpadów powstałe w wyniku przetwarzania wybranych odpadów lub ilość i kodu odpadów wytworzone w wybranym okresie czasu.

System posiada także wbudowane mechanizmy automatyzujące przetwarzanie odpadów (pobieranie danych źródłowych z jednej KEO i przepisywanie ich na docelowe KEO). Zadaniem użytkownika jest jedynie wprowadzenie informacji o przetwarzanym towarze oraz odpadach powstałych w wyniku tego procesu. Jedną z unikatowych funkcji programu jest możliwość eksportowania wydruków do formatów: MS Word, MS Excel, PDF, JPEG, BMP i wielu innych formatów graficznych. Funkcję tę można wykorzystać w celu wysłania raportu lub dokumentu do kontrahenta (np.: WZ/PZ/KPO itd.)

Kolejną z funkcji dostarczanych przez program funkcji jest możliwość filtrowania danych wyświetlanych na listach. Każda z listy posiada wbudowany moduł Edytor filtru, przy użyciu którego użytkownik może wyświetlić tylko te dane, które go interesują.

Każdy użytkownik przed zakupem aplikacji może przetestować program w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością i wybrać moduły, z których będzie korzystał. W dowolnym momencie można dokupić dodatkowe moduły lub rozbudować program o funkcjonalność jaka jest niezbędna użytkownikowi do pracy z programem.

Nasza firma zapewnia pomoc techniczną podczas korzystania z programu, jak również możliwość odbycia szkolenia z zakresu jego obsługi

darsoft.pl