Ewidencja odpadów 2024

Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji odpadów dla małych i dużych firm zintegrowane z BDO

Ewidencja odpadów 2023 (Mała Firma)

Program do prowadzenia ewidencji odpadów dla małych firm zintegrowane z BDO

Skup Surowców Wtórnych 2024

Oprogramowanie do prowadzenia skupu złomu zintegrowane z BDO

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 2024

Oprogramowanie umożliwiające kompleksowe prowadzenie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu zintegrowane z BDO

Stacja demontażu pojazdów 2024

Oprogramowanie umożliwiające kompleksowe prowadzenie stacji demontażu pojazdów zintegrowane z BDO

Zbierający Zużyty Sprzęt 2021

Oprogramowanie umożliwiające obsługę zbierania ZSEiE

Zaświadczenia o przyjęciu pojazdów

Oprogramowanie umożliwiające wystawianie zaświadczeń o przyjęciu pojazdów

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska 2023

Program do rozliczania opłat w zakresie spalania paliwa w silnikach spalinowych, małych kotłach do 5 MW oraz źródeł korzystania ze środowiska (tabele A, C i D).

darsoft.pl