Sprawozdania w BDO


Tworzone przez nas oprogramowanie posiada moduł sprawozdawczości, który został zaintegrowany z rejestrem BDO. W chwili obecnej jest to jedyne oprogramowanie dostępne na rynku posiadające taką funkcjonalność.

Bieżąca wersja pozwala na wygenerowanie większości działów sprawozdania na podstawie wystawionych dokumentów.

Ponadto dla naszych klientów opracowaliśmy narzędzie umożliwiające wygenerowanie pliku PDF dla utworzonego sprawozdania, ponieważ moduł dostępny w rejestrze BDO nie pozwala nawet na podgląd złożonego sprawozdania.

darsoft.pl