Integracja z BDO

Jesteśmy liderem innowacyjnych rozwiązań informatycznych do zarządzania ewidencją odpadów.


Naszymi klientami są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i korporacje z kraju i zagranicy.
Każdy nasz program umożliwia automatyczne prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz integrację z BDO.

Użytkownicy naszych rozwiązań jako pierwsi na rynku otrzymali dostęp do integracji z rejestem BDO.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla:

 • punktów skupu złomu i surowców wtórnych
 • stacji demontażu pojazdów
 • zakładów przetwarzania zużytego sprzętu
 • wytwórców odpadów
 • recyklerów
 • organizacji odzysku
 • transportujących odpady (np.: przemysłowe, medyczne)

Rozwiązania zastosowane w naszych produktach zapewniają pełną automatyzację gospodarki odpadowej.

Nasze aplikacje są zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i wykorzystują najnowsze technologie informatyczne oraz mogą być dowolnie dostosowane do potrzeb zamawiającego.

Nasze oprogramowanie jest zintegrowanie z rejestrem BDO. Oznacza, to, że operacje wykonywane z użyciem programu są przesyłane do rejestru BDO.

W ramach integracji nasi klienci mogą korzystać z:

 • kart przekazania odpadu
 • kart przekazania odpadów komunalnych
 • kart ewiedencji odpadu
 • kart ewiedencji zużytego sprzętu
 • kart ewiedencji pojazdów

W ramach modułów integracyjnych naszym klientom udostępniona została możliwość pracy z KPO jak wiadomościami pocztowymi. Każda operacja wykonana przez Państwa klientów lub pracowników może zostać pobrana przez nasze oprogramowanie. Każdy odebrany dokument można szybko potwierdzić, odrzucić, skorygować i przyjąć na ewidencję.

W przypadku KPOK udostępniliśmy Państwu ich generator. Dzięki niemu nie będzie konieczoności ręcznego tworzenia dokumentów dla każdego pojazdu, gminy itd. Można je bardzo szybko wygenenerować i pobrać ich potwierdzenia.

darsoft.pl