Ewidencja odpadów 2024

Dodatkowe moduły
Dodatkowe licencje
400.00

Aktualna wersja:
19.07.08.17
Data publikacji:
2024-07-08

Informacje ogólne

Program Ewidencja odpadów 2024 jest kompleksowym systemem obsługi gospodarki odpadami zitegrowanym z rejestrem BDO. Dzięki pełnej integracji z BDO wystawiane dokumenty mogą być automatycznie wysyłane do rejestru BDO.

Program posiada obsługę klas GTU oraz procedur dla JPKV7.

System jest przeznaczony zarówno dla małych przedsiębiorstw jak i dużych firm. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom i technologiom możliwe jest jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz integracja z obecnie używanym systemem finansowo-księgowym lub magazynowym. Program umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników, co pozwala na sprawną i szybką obsługę kontrahentów.

Prosty i przejrzysty interfejs programu umożliwia szybkie rozpoczęcie z nim pracy. Szczegółowe informacje na temat interfejsu użytkownika można znaleźć w sekcji zrzuty ekranu.

Poza obsługą zarządzania informacjami o gospodarowaniu odpadami program udostępnia również moduł magazynu. Dzięki niemu można w dowolnym momencie uzyskać szczegółowe informacje o ilościach odpadów oraz ich wartości. Z uwagi na fakt obsługi magazynu każda karta przekazania odpadu może także pełnić rolę dokumentu magazynowego (WZ/PZ).

Program posiada raporty umożliwiające szybkie udzielenie odpowiedzi na pytania zadawane przez kontrolerów WIOŚ, np.: ilość i kody odpadów powstałe w wyniku przetwarzania wybranych odpadów lub ilość i kodu odpadów wytworzone w wybranym okresie czasu.

System posiada także wbudowane mechanizmy automatyzujące przetwarzanie odpadów (pobieranie danych źródłowych z jednej KEO i przepisywanie ich na docelowe KEO). Zadaniem użytkownika jest jedynie wprowadzenie informacji o przetwarzanym towarze oraz odpadach powstałych w wyniku tego procesu. Jedną z unikatowych funkcji programu jest możliwość eksportowania wydruków do formatów: MS Word, MS Excel, PDF, JPEG, BMP i wielu innych formatów graficznych. Funkcję tę można wykorzystać w celu wysłania raportu lub dokumentu do kontrahenta (np.: WZ/PZ/KPO itd.)

Moduły

Program posiada obsługę następujących dokumentów:

 • Karta przekazania odpadu
 • Karta ewidencji odpadu
 • Przetwarzanie odpadów
 • Dokumenty DPO i DPR
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Kasa i bank
 • Faktury VAT
 • Wytwarzanie odpadów
 • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów
 • Raporty
 • Wykresy
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Każdy ze wskazanych dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów jest zintegrowany z rejestrem BDO.

Zrzuty Ekranu

Wygląd programu

Wydruki

Wersja demo

Aktualizacje

darsoft.pl