Strefa Klienta
2015
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych

Informacje o programie Urząd Marszałkowski 2017

Aplikacja Urząd Marszałkowski 2017 jest systemem informatycznym służącym do sporządzania, edycji oraz wydruku sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Program umożliwia wprowadzanie, przetwarzanie (weryfikowanie, raportowanie) i archiwizowanie danych zawartych w sprawozdaniach.
Jest w 100% zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630) w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.


Obsługa programu jest bardzo intuicyjna i sprowawdza się jedynie do wprowadzania podstawowych informacji.

Funkcjonalość programu obejmuje:
 • Obsługę sprawozdań:
  • składanych przez gminy w Urzędzie Marszałkowskim
  • składanych przez Marszałka Województwa Ministrowi Środowiska - generowane automatycznie na podstawie wprowadzonych sprawozdań gminnych.
 • Możliwosć wprowadzania korekt sprawozdań.
 • Możliwość przechowywania skanów wprowadzonych dokumentów w dowolnym formacie.
 • Możliwosć drukowania wprowadzonych sprawozdań.
 • Możliwosć eksportowania przechowywanych informacji do najpopularniejszych formatów: MS Word(*.doc, *.docx), MS Excel (*.xls, *.xlsx), Adobe PDF
 • Możliwość generowania raportów:
  • o gminach, które złożyły sprawozdania,
  • o ilościach odebranych odpadów komunalnych z podziałem na gminy, instalacje, kody odpadów
  • o ilościach odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji


System jest zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa przechowywanych informacji - hasła użytkowników spełniają wszystkie niezbędne kryteria dotyczące ich złożoności - dodatkowo są szyfrowane - dzięki czemu nie ma możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do bazy programu.