Strefa Klienta
2015
Integracja z BDO
2020-06-02
1 stycznia 2020 ewidencja odpadów w BDO
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Moduły programu Zakład przetwarzania zużytego sprzętu 2019Program posiada obsługę następujących modułów:
 • Karta przekazania odpadu
 • Karta ewidencji odpadu
 • Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Przetwarzanie odpadów
 • Dokumenty DPO i DPR
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Wytwarzanie odpadów
 • Wykresy
 • Raporty
 • Kasa i Bank
 • Faktury
 • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do ponownego użycia
 • Półroczne sprawozdanie o ilości zebranego sprzętu
 • Półroczne sprawozdanie o ilości przyjętego i przetworzonego sprzętu
 • Roczne zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego

Karta przekazania odpadu


Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest zgodna z najnowszym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie formularzy stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dokument ten umożliwia przyjmowanie i wydawanie odpadów. Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i niepowiązane z magazynem.
Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:
 • przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ)
 • wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ)
 • przyjmowanie towaru na wybraną kartę ewidencji odpadu
 • wydawanie towaru z wybranej karty ewidencji odpadu

Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program. Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w podręczniku użytkownika do programu.
Karty przekazania odpady mogą być także generowane na podstawie innych dokumentów, np.: WZ/PZ.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu. Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia. Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.
Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Można z nimi wiązać pozostałe dokumenty obsługiwane przez program.
Dzięki temu użytkownik może sam podjąć decyzję podczas wystawiania kart przekazania odpadu, dokumentów potwierdzających: wytworzenie odpadu, przetworzenie odpadu, przetworzenie zużytego sprzętu lub naprawę zużytego sprzętu z jaki i iloma kartami ewidencji maja zostać one powiązane.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiazanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.
Moduł ten dostarcza następujące funkcje do programu:
 • wyświetlanie informacji o ilości sprzętu zużytego zebranego na wybranej karcie ewidencji zużytego sprzętu
 • wyświetlanie informacji o ilości odpadów powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu
 • wyświetlanie informacji o odpadach wytworzonych i przekazanych innym przedsiębiorcom

Przetwarzanie odpadów


Dokument potwierdzający przetworzenie odpadów został opracowany przez naszą firmę.
Pełni on następujące funkcje:
 • umożliwia zamianę (przetworzenie) wybranego kodu odpadu (towaru) w inny
 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowych kartach ewidencji odpadu
 • zdjęcie towaru (odpadu) z magazynu źródłowego
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym
Podczas zapisywania i zdejmowania odpadu z magazynu źródłowego program automatycznie oblicza jego koszt magazynowy na podstawie jego cen przyjęcia. Dzięki temu użytkownik natychmiast otrzymuje informacje o wartości przetworzonego odpadu.
Podczas wystawiania dokumentu możliwe jest także określenie źródłowej ceny przyjęcia, dzięki temu z magazynu źródłowego wydana zostaną tylko te odpady, których cena przyjęcia jest równa cenie wybranej przez użytkownika.

DPO i DPR


Program posiada możliwość wystawiania dokumentów oddzielnie potwierdzających odzysk i recykling.
Dokumenty te umożliwiają wprowadzenie informacji o przyjętych do odzysku lub recyklingu odpadach oraz jak zostały one przetworzone.
W bieżącej wersji programu dokumenty te można ręcznie wprowadzać i wpisywać na nich żądane dane. W przyszłości planowana jest automatyzacja obsługi tych dokumentów.

Magazyn i dokumenty magazynowe


Program posiada rozbudowany moduł magazynowy. Większość dokumentów obsługiwanych przez program może wywoływać skutek magazynowy. Dzięki temu można szybko otrzymać informacje o ilości odpadów jakie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa. Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby magazynów. Dzięki temu użytkownik może podzielić informacje o odpadach w logiczne jednostki, np.: Magazyn dla przyjęć, Magazyn dla odpadów powstałych w wyniku przetwarzania, Magazyn dla wydań itd.
Odpady mogą być przyjmowane na magazyn przy pomocy następujących dokumentów:
 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • potwierdzenie wytworzenia odpadów
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Wydanie odpadów z magazynu może zostać wykonane przy pomocy następujących dokumentów:
 • karta przekazania odpadu
 • wydanie na zewnątrz
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Wytwarzanie odpadów

Dzięki temu dokumentowi możliwe jest sformalizowanie powstawania odpadów w firmie. Należy z niego korzystać podczas wprowadzania do systemu informacji o odpadach powstających w trakcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.
W trakcie wystawiania tego dokumentu użytkownik może określić jakiego rodzaju odpady powstają oraz jaki jest powód ich powstania. Umożliwia to uzyskanie szczegółowych informacji o powstawaniu odpadów.
Pełni następujące zadania:
 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowej karcie ewidencji odpadu
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym

Wykresy


Moduł wykresów pozwala na analizę graficzną działania firmy. Jest on na bieżąco rozbudowywany przez nas poprzez dodawanie nowych wykresów. Wygląd przykładowych wykresów dostępny jest w sekcji Zrzuty ekranu.

Raporty


Moduł raportów umożliwia analizę działania firmy w różnych aspektach. Jest on na bieżąco rozbudowywany przez nas poprzez dodawanie nowych raportów.
Raporty zawierają m. in. informacje o:
 • przyjęciach i wydaniach odpadów z magazynu
 • odpadach powstających z przetwarzania zużytego sprzętu
 • odpadach powstających z przetwarzania odpadów
 • sprzęcie zabranym
 • sprzęcie przetworzonym
 • przyjęciach i wydania z podziałem na kontrahenta operacjach kasowych
Wygląd przykładowych raportów dostępny jest w sekcji Zrzuty ekranu.

Kasa i bank

Program posiada rozbudowany moduł Kasy i Banku pozwalający na prowadzenie wartościowej analizy pracy skupu oraz rozliczanie dokumentów przyjęć odpadów i faktur VAT. Program pozwala także na generowanie raportów kasowych i eksportowanie pełnych raportów lub ich zapisów do systemu Comarch OPT!MA.

Faktury VAT

Program posiada możliwość wystawiania Faktur VAT, Faktur Pro Forma, Faktur VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz faktur wewnętrznych. Faktury nie są powiązane z magazynem odpadów. Dzięki temu można wystawiać faktury sprzedaży nie tylko odpadów, oraz w przypadku jeżeli towar nie został jeszcze przyjęty na magazyn lub jest on jedynie kupowany i sprzedawany w postaci tranzytu. Wystawiane faktury zgodne są z nowelizacją ustawy o VAT z 1 kwietnia i 1 lipca 2011.

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nasza firma jako pierwsza na polskim rynku opracowała systemy dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy również pierwszym dostawcą zintegrowanego systemu do obsługi zakładów demontażu zużytego sprzętu.

Obecnie obsługa zbierania zużytego sprzętu dostępna jest nie tylko jako oddzielna aplikacja, ale również jako moduł dla naszych wszystkich aplikacji przeznaczonych do gospodarki odpadami.
Moduł ten dostarcza następujących funkcje do programu:
 • możliwość wprowadzania informacji o zużytym sprzęcie na kartach przekazania odpadu
 • możliwość przyjmowania sprzętu z użyciem dokumentów PZ, od jego użytkowników zwolnionych w wystawiania kart przekazania odpadu
 • możliwość drukowania półrocznego sprawozdania o ilości zebranego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • możliwość prowadzenia magazynu dla zbieranego zużytego sprzętu

Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Aplikacja umożliwia kompleksową obsługę firm zajmujących się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym celu opracowaliśmy specjalne dokumenty umożliwiające dokumentowanie wszystkich działań wykonywanych na zużytym sprzęcie.
Podczas przyjmowania sprzętu użytkownik ma możliwość wybrania czy sprzęt przyjmowany jest od użytkownika końcowego (konsumenta) lub firmy zajmującej się zbiórką zużytego sprzętu. Program został opracowany w taki sposób, że umożliwia obsługę jednocześnie zbierającego zużyty sprzęt jak i zakład przetwarzania.

Dokumenty potwierdzające przetworzenie odpadu korzystają z modułu magazynowego, dzięki czemu można szczegółowo analizować pracę zakładu przetwarzania. Moduł ten posiada następującą funkcjonalność:
 • Automatyczne prowadzanie kart ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Automatyczne tworzenie sprawozdanie o ilości przetworzonego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Jego działanie zostało opracowane w taki sposób, aby wyeliminować konieczność ręcznego tworzenia wszelkich wymaganych sprawozdań.

Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do ponownego użycia

Na potrzeby systemu dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu opracowane zostały dokumenty umożliwiające potwierdzenie przekazania sprawnego zużytego sprzętu do ponownego użycia. Pozwala to na szczegółową dokumentację informacji o naprawach przyjmowanego sprzętu. Funkcja jest bardzo przydatna, jeżeli zakład przetwarzania sprawdzania czy przyjęty sprzęt jest sprawny i może zostać ponownie użyty przez użytkowników.

Półroczne sprawozdanie o ilości przyjętego i przetworzonego sprzętu

Podczas jego generowania program automatycznie pobiera dane z odpowiednich dokumentów. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na sprawozdaniu.

Sprawozdanie to zawiera następujące informacje:
 • ilość sprzętu zużytego przyjętego do zakładu przetwarzania zużytego sprzętu
 • ilość sprzętu przetworzonego w zakładzie przetwarzania
 • ilości odpadów przekazanych do recyklerów, przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów

Roczne zestawienie o odpadach dla Urzędu Marszałkowskiego

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach.

Sprawozdanie to tworzone jest na podstawie wystawianych dokumentów, więc nie wymaga żadnych modyfikacji ze strony użytkownika. Wystarczy je wydrukować, podpisać i wysłać do odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego.

Jeżeli z jakiegoś powodu użytkownik musi ręcznie dopisać dane do niego, sprawozdanie może zostać wyeksportowane do formatów MS Word lub MS Excel w celu dalszej edycji.

Zapisany w ten sposób dokument może zostać zmodyfikowany przy użyciu komercyjnego oprogramowania firmy Microsoft lub darmowego pakietu OpenOffice.