Strefa Klienta
2015
Integracja z BDO
2020-06-02
1 stycznia 2020 ewidencja odpadów w BDO
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Moduły programu Skup Surowców Wtórnych 2019

Program posiada obsługę następujących modułów:
 • Współpraca z oprogramowaniem księgowym
 • Zdalne zarządanie
 • Formularz przyjęcia odpadów metali
 • Umowa kupna-sprzedaży
 • PCC-3
 • Mierniki i kwity wagowe
 • Karta przekazania odpadu
 • Karta ewidencji odpadu
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Kasa i Bank
 • Faktury
 • Faktury wewnętrzne
 • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Współpraca z oprogramowaniem księgowym

Nasze oprogramowanie posiada funkcje, dzięki którym księgowy można zaoszczędzić wiele czasu oraz wyeliminować błędy w trakcie księgowania dokumentów w systemach:
 • Rewizor GT
 • Sage Symfonia
 • Comarch Optima
Dane przesyłane są na wiele różnych sposobów (pliki, bezpośrednia integracja). Szczegółowych informacji udziela nasz dział wsparcia technicznego.

Zdalne zarządzanie

Skup Surowców Wtórnych jest jedynym na rynku systemem obsługi punktów skupu złomu i surowców wtórnych, który umożliwia zdalne zarządzanie dowolną ilością oddziałów z jednego miejsca.
System zarządzania pracuje jako aplikacja nadzorująca pracę oddziałów, w taki sposób, że centrala firmy ma pełną informację o stanie towaru, kasy, zakupach na oddziałach. W celu zamówienia wersji demonstracyjnej systemu zarządzania zapraszamy do kontaktu z nami.

Formularz przyjęcia odpadów metali

Po wystawieniu tego dokumentu program wykonuje następujące czynności: dodaje skupiony towar do magazynu, zdejmuje odpowiednią kwotę pieniędzy z kasy, umożliwia powiązanie go z odpowiednią kartą ewidencji odpadu (czynność ta wykonywana jest automatycznie).

Jeżeli program wykryje, że wartość wystawianego dokumentu przekracza 1000 zł automatycznie pozwala na wydrukowanie formularza PCC-3. Ten dokument pełni także rolę umowy kupna-sprzedaży.
Zarówno wzór formularza jak i umowy są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Umowa kupna-sprzedaży

Dokument ten został dodany do programu w celu umożliwienia skupu odpadów innych niż metale. Ministerstwo Ochrony Środowiska opracowało dokument umożliwiajacy ewidencję odpadów metali.

Ten dokument został opracowy przez naszą firmę w celu zformalizowania przyjmowania odpadów innych niż złom metali od osób fizycznych. Dzięki niemu każdy zakup od osoby fizycznej może zostać zewidencjonowany. Dokument ten podobnie jak Formularz przyjęcia odpadów metali przyjmuje towar na magazyn oraz zdejmuje odpowiednią kwotę pieniędzy z kasy.

Deklaracje PCC-3

Na podstawie wystawianych formularzy przyjęcia odpadów metali program pozwala na automatyczne drukownie deklaracji PCC-3. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami od każdego zakupu od osoby fizycznej, którego wartość przekracza 1000 zł kupujący musi odprowadzić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2% wartości zakupu.

Każdy taki zakup jest równoznaczny z wysłaniem do odpowiedniego urzędu skarbowego deklaracji PCC-3. Kupujący ma na wykonanie tej czynności 14 dni.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możesz bez problemu wysłać deklaracje PCC-3 do systemu Ministerstwa Finansów, unikając tracenia czasu na stanie w kolejkach w Urzędzie Skarbowym.

Mierniki i kwity wagowe

Program umożliwia pobieranie informacji o masie znajdującej się aktualnie na wadze i wystawianie kwitów wagowych. Na ich podstawie można tworzyć inne dokumenty magazynowe takie jak formularz przyjęcia odpadów metali czy przyjęcie zewnętrzne.

Kwit wagowy może zostać także użyty do wykonywania ważenia usługowego.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest zgodna z najnowszym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie formularzy stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dokument ten umożliwia przyjmowanie i wydawanie odpadów. Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i niepowiązane z magazynem.

Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:
 • przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ)
 • wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ)
 • przyjmowanie towaru na wybraną kartę ewidencji odpadu
 • wydawanie towaru z wybranej karty ewidencji odpadu

Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program. Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w podręczniku użytkownika do programu.

Karty przekazania odpady mogą być także generowane na podstawie innych dokumentów, np.: WZ/PZ.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu. Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia. Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.

Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.

Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Magazyn i dokumenty magazynowe

Program posiada rozbudowany moduł magazynowy.
Większość dokumentów obsługiwanych przez program może wywoływać skutek magazynowy. Dzięki temu można szybko otrzymać informacje o ilości odpadów jakie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby magazynów. Dzięki temu użytkownik może podzielić informacje o odpadach w logiczne jednostki, np.: Magazyn dla przyjęć, Magazyn dla odpadów powstałych w wyniku przetwarzania, Magazyn dla wydań itd.

Odpady mogą być przyjmowane na magazyn przy pomocy następujących dokumentów:
 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • formularz przyjęcia odpadów metali
 • umowa kupna-sprzedaży
 • przychód wewnętrzny
 • dowód wewnętrzny

Wydanie odpadów z magazynu może zostać wykonane przy pomocy następujących dokumentów:
 • karta przekazania odpadu
 • wydanie na zewnątrz
 • rozchód wewnętrzny

Kasa i bank

Program posiada rozbudowany moduł Kasy i Banku pozwalający na prowadzenie wartościowej analizy pracy skupu oraz rozliczanie dokumentów przyjęć odpadów i faktur VAT. Program pozwala także na generowanie raportów kasowych.

Faktury VAT

Program posiada możliwość wystawiania Faktur VAT, Faktur Pro Forma oraz Faktur VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Faktury nie są powiązane z magazynem odpadów. Dzięki temu można wystawiać faktury sprzedaży nie tylko odpadów, oraz w przypadku jeżeli towar nie został jeszcze przyjęty na magazyn lub jest on jedynie kupowany i sprzedawany w postaci tranzytu.

Program pozwala także na wystawianie faktur w imieniu osoby trzeciej (samofakturowanie).
Program posiada wbudowaną możliwość eksportowania faktur sprzedaży do rejestru VAT sprzedaży COMARCH OPT!MA.

Faktury wewnętrzne

Ten dokument umożliwia wystawienie i wydrukowanie faktury wewnętrznej w celu naliczenia podatku VAT. Obowiązek wystawiania tych dokumentów ciąży na nabywcy złomu. Wymóg ten został wprowadzony nowelizacją ustawy od towarów i usług z dniem 1 kwietnia 2011 (ustawa o VAT).

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nasza firma jako pierwsza na polskim rynku opracowała systemy dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy również pierwszym dostawcą zintegrowanego systemu do obsługi zakładów demontażu zużytego sprzętu.

Obecnie obsługa zbierania zużytego sprzętu dostępna jest nie tylko jako oddzielna aplikacja, ale również jako moduł dla naszych wszystkich aplikacji przeznaczonych do gospodarki odpadami.

Moduł ten dostarcza następujące funkcje do programu:
 • możliwość wprowadzania informacji o zużytym sprzęcie na kartach przekazania odpadu
 • możliwość drukowania półrocznego sprawozdania o ilości zebranego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • możliwość prowadzenia magazynu dla zbieranego zużytego sprzętu

Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach.

Sprawozdanie to tworzone jest na podstawie wystawianych dokumentów. Jest on generowane jako podgląd wydruku, który może zostać wyeksportowany do formatów MS Word lub MS Excel w celu dalszej edycji.

Zapisany w ten sposób dokument może zostać zmodyfikowany przy użyciu komercyjnego oprogramowania firmy Microsoft lub darmowego pakietu OpenOffice.