Strefa Klienta
2015
Integracja z BDO
2020-06-02
1 stycznia 2020 ewidencja odpadów w BDO
RODO a nasze oprogramowanie
2018-05-23
25 maja w życie wchodzi RODO.
Sprawozdania w marcu
2017-03-10
Przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań » Szczegóły
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami
2017-01-19
Zapraszamy na szkolenie
[Szkolenie] Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska i gospodarki odpadami, które odbędzie się w dniu 09.02.2017.
» Szczegóły
[Szkolenie] Zasady gospodarowania odpadami
2016-08-21
Zapraszamy na szkolenie
Zasady gospodarowania odpadami, które odbędzie się w dniu 23.09.2016.
» Szczegóły
Od września udogodnienia w raportowaniu korzystania ze środowiska
2016-05-31
Resort Środowiska planuje wprowadzić spore zmiany dla firm korzystających ze środowiska a których działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych i innych
Demontaż pojazdów: Nieosiągnięcie limitów odzysku i recyklingu a konsekwencje finansowe
2016-05-25
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dn. 27 maja 2015 roku o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Sprawdziliśmy na jakie zmiany muszą być przygotowani przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów?
Audyt środowiskowy
2016-05-05
Ostatnia szansa na dopłatę do recyklingu pojazdów
[Szkolenie] Nowa ustawa o ZSEiE
2016-02-08
Zapraszamy na szkolenie z zakresu nowej ustawy o ZSEiE. Na szkoleniu będziemy gościć przedstawiciela Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zmiany w ustawie o ZSEiE
2016-01-05
1 stycznia 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o ZSEiE.
POL-ECO-SYSTEM 2015
2015-10-26
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na POL-ECO-SYSTEM 2015
[Szkolenie] Ochrona danych osobowych
2015-09-29
Zapraszamy na szkolenie
Ochrona danych osobowych.
» Szczegóły
Sprawozdanie o odpadach
2015-03-09
Przypominamy, że 15 marca mija termin składania przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o odpadach za 2014r.
Raport do KOBIZE
2015-02-05
28 lutego mija termin złożenia raportu do KOBIZE.
Ważność decyzji przedłużona o rok
2015-01-22
Prezydent podpisał zmianę ustawy o odpadach wydłużającą ważność zezwoleń wydanych na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r.» Szczegóły
Nowe wzory w ewidencji odpadów
2015-01-02
Od 1 stycznie stosujemy nowe wzory dokumentów w ewidencji odpadów.
EDPO i EDPR
2014-11-03
Od 31 października weszły w życie nowe wzory dokumentów EDPO i EDPR.
» Szczegóły
POLEKO 2014
2014-10-13
Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach POLEKO 2014.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2014-05-28
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Nowy formularz dla złomu metali
2013-12-27
Od 1 stycznia 2014 wchodzi nowy wzór formularza przyjęcia odpadów metali
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
2013-09-30
Od 1 października 2013 ulega zmianie stawka VAT na makulaturę i zużyty sprzęt
Zmniejszenie częstotliwości opłat za środowisko
2013-07-16
Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziła zmiany w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Od 2013r. podmioty korzystające ze środowiska będą wnosiły z tego tytułu opłatę oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku – w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Zakres przekazywanych informacji pozostaje bez zmian.
Szkolenie: obowiązki przedsiębiorców
2013-06-10
Zapraszamy na szkolenie
Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami.
» Szczegóły
Urząd Marszałkowski
2013-05-22
Opublikowaliśmy oprogramowanie do obsługi Urzędu Marszałkowskiego umożliwiające sprawozdawanie odpadów komunalnych.
» Szczegóły
Integracja z Rewizor GT
2013-04-23
Wszystkie nasze produkty mogą dekretować dokumenty w Rewizor GT.
» Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-03-22
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa usługa - wezwij konsulanta
2013-02-24
Bezpłatne wezwanie naszego konsultanta do oddzwonienia.
Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-02-05
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Zniesienie R14 i R15
2013-01-27
Nowa ustawa znosi procesy R14 i R15.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2013-01-08
Opublikowano nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Szkolenie z nowej ustawy o odpadach
2013-01-08
Można się już rejestrować na szkolenie.
Szczegóły
Nowa ustawa o odpadach
2012-12-31
Prezydent podpisał nową ustawę o odpadach. Szczegóły
Zmiany w VAT
2012-12-30
Nasze produkty są już gotowe na zmiany w VAT. Szczegóły
Podpis elektroniczny
2012-12-10
Każdy nasz produkt posiada możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Szczegóły
Mapa kontrahentów
2012-10-05
Od dzisiaj można lokalizować kontrahentów na mapie. Szczegóły
Katalogi pojazdów online
2012-06-20
Od dzisiaj można korzystać z tworzonego przez nas katalogu pojazdów online. Szczegóły
Akcyza na węgiel
2012-05-09
Od dzisiaj można zamawiać program Akcyza 2012. Szczegóły
Mierniki wagowe
2012-04-21
Od dzisiaj nasze produkty umożliwiają obsługę mierników wagowych. Szczegóły
Darmowe oprogramowanie
2011-10-17
Darmowy program do kopii zapasowych. Szczegóły
Bezpłane szkolenia i audyty
2011-09-15
Bezpłatne szkolenia i audyty. Szczegóły
Klasyfikacja odpadów
2011-08-21
Artykuł opisujący w jaki sposób poprawnie klasyfikować odpady. Szczegóły
Niższe kary za brak sprawozdań
2011-07-21
22 lipca wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach, która znacznie zmniejsza kary za brak lub nieterminowe złożenie rocznego zestawienia o odpadach. Szczegóły

Moduły programu Ewidencja odpadów 2019

Program posiada obsługę następujących modułów:
 • Karta przekazania odpadu
 • Karta ewidencji odpadu
 • Przetwarzanie odpadów
 • Dokumenty DPO i DPR
 • Magazyn i dokumenty magazynowe
 • Kasa i bank
 • Faktury VAT
 • Wytwarzanie odpadów
 • Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów
 • Raporty
 • Wykresy
 • Naliczanie opłat za korzystanie ze środowika

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu obsługiwana przez program jest zgodna z najnowszym rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska w sprawie formularzy stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Dokument ten umożliwia przyjmowanie i wydawanie odpadów.
Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i niepowiązane z magazynem.

Karta przekazania odpadu pełni także następujące funkcje:
 • przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ)
 • wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ)
 • przyjmowanie odpadu na wybraną kartę ewidencji odpadu
 • wydawanie odpadu z wybranej karty ewidencji odpadu
Praca użytkownika sprowadza się jedynie do wystawienia KPO, pozostałe czynności są automatycznie wykonywane przez program.
Szczegółowe informacja na temat wystawiania kart przekazaniu odpadu znajdują się w systemie pomocy do programu.
Karty przekazania odpady mogą być także generowane na podstawie innych dokumentów, np.: WZ/PZ. Dokumenty te mogą być wystawianie zarówno w programie lub być zaimportowane z innego systemu magazynowego.

Karta ewidencji odpadu

Program umożliwia wystawianie i prowadzenie rejestru Kart ewidencji odpadu.
Można wystawić dowolną liczbę kart ewidencji. Program sam tworzy i prowadzi te dokumenty, w związku z tym nie ma konieczności ich ręcznego tworzenia.
Pozostałe dokumenty gospodarki odpadami można z nimi łączyć, przy czym czynność ta jest wykonywana automatycznie.

Użytkownik może także sam podjąć decyzję podczas wystawiania KPO lub innych dokumentów o powiązaniu go z wybraną KEO.
Podczas otwierania karty ewidencji program automatycznie pobiera dane z dokumentów z nią powiązanych. Dzięki temu jakakolwiek modyfikacja dokumentu źródłowego ma swoje odzwierciedlenie na karcie ewidencji.

Przetwarzanie odpadów

Dokument potwierdzający przetworzenie odpadów został opracowany przez naszą firmę. Jest to unikatowe rozwiązanie, które całkowicie automatyzuje wszystkie działania związane z ewidencją odpadów i magazynem.

Pełni on następujące funkcje:
 • umożliwia zamianę (przetworzenie) wybranego kodu odpadu (towaru) w inny
 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowych kartach ewidencji odpadu
 • zdjęcie towaru (odpadu) z magazynu źródłowego
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym
Podczas zapisywania i zdejmowania odpadu z magazynu źródłowego program automatycznie oblicza jego koszt magazynowy na podstawie jego cen przyjęcia. Dzięki temu użytkownik natychmiast otrzymuje informacje o wartości przetworzonego odpadu.

Podczas wystawiania dokumentu możliwe jest także określenie źródłowej ceny przyjęcia, dzięki temu z magazynu źródłowego wydana zostaną tylko te odpady, których cena przyjęcia jest równa cenie wybranej przez użytkownika.

DPO i DPR

Program posiada możliwość wystawiania dokumentów oddzielnie potwierdzających odzysk i recykling.

Dokumenty te umożliwiają wprowadzenie informacji o przyjętych do odzysku lub recyklingu odpadach oraz jak zostały one przetworzone.

W bieżącej wersji programu dokumenty te można ręcznie wprowadzać i wpisywać na nich żądane dane. W przyszłości planowana jest automatyzacja obsługi tych dokumentów.

Magazyn i dokumenty magazynowe

Program posiada rozbudowany moduł magazynowy. Większość dokumentów obsługiwanych przez program może wywoływać skutek magazynowy. Dzięki temu można szybko otrzymać informacje o ilości odpadów jakie znajdują się w posiadaniu przedsiębiorstwa.
Możliwe jest utworzenie dowolnej liczby magazynów. Dzięki temu użytkownik może podzielić informacje o odpadach w logiczne jednostki, np.: Magazyn dla przyjęć, Magazyn dla odpadów powstałych w wyniku przetwarzania, Magazyn dla wydań itd.

Odpady mogą być przyjmowane na magazyn przy pomocy następujących dokumentów:
 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • potwierdzenie wytworzenia odpadów
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów
Wydanie odpadów z magazynu może zostać wykonane przy pomocy następujących dokumentów:
 • karta przekazania odpadu
 • przyjęcie z zewnątrz
 • potwierdzenie przetworzenia odpadów

Kasa i bank

Program posiada rozbudowany moduł Kasy i Banku pozwalający na prowadzenie wartościowej analizy pracy skupu oraz rozliczanie dokumentów przyjęć odpadów i faktur VAT. Program pozwala także na generowanie raportów kasowych.

Faktury VAT

Program posiada możliwość wystawiania Faktur VAT, Faktur Pro Forma oraz Faktur VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.
Faktury nie są powiązane z magazynem odpadów. Dzięki temu można wystawiać faktury sprzedaży nie tylko odpadów, oraz w przypadku jeżeli towar nie został jeszcze przyjęty na magazyn lub jest on jedynie kupowany i sprzedawany w postaci tranzytu.

Wytwarzanie odpadów

Dzięki temu dokumentowi możliwe jest sformalizowanie powstawania odpadów w firmie. Należy z niego korzystać podczas wprowadzania do systemu informacji o odpadach powstających w trakcie działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

W trakcie wystawiania tego dokumentu użytkownik może określić jakiego rodzaju odpady powstają oraz jaki jest powód ich powstania. Umożliwia to uzyskanie szczegółowych informacji o powstawaniu odpadów.

Pełni następujące zadania:
 • umieszczenie odpowiednich informacji o wytworzeniu odpadu na docelowej karcie ewidencji odpadu
 • zapisanie wytworzonego odpadu w magazynie docelowym

Zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Nasza firma jako pierwsza na polskim rynku opracowała systemy dla zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jesteśmy również największym dostawcą zintegrowanego systemu do obsługi zakładów przetwarzania zużytego sprzętu.

Obecnie obsługa zbierania zużytego sprzętu dostępna jest nie tylko jako oddzielna aplikacja, ale również jako moduł dla naszych wszystkich aplikacji przeznaczonych do gospodarki odpadami.

Moduł ten dostarcza następujące funkcje do programu:
 • możliwość wprowadzania informacji o zużytym sprzęcie na kartach przekazania odpadu
 • możliwość drukowania półrocznego sprawozdania o ilości zebranego sprzętu i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu
 • możliwość prowadzenia magazynu dla zbieranego zużytego sprzętu

Roczne sprawozdanie o ilości zebranych i wytworzonych odpadów

Jedną z najważniejszych funkcji dostępnych w programie jest możliwość utworzenia rocznego sprawozdania o odpadach.

Sprawozdanie to tworzone jest na podstawie wystawianych dokumentów. Jest on generowane jako podgląd wydruku, który może zostać wyeksportowany do formatów MS Word lub MS Excel w celu dalszej edycji.

Zapisany w ten sposób dokument może zostać zmodyfikowany przy użyciu komercyjnego oprogramowania firmy Microsoft lub darmowego pakietu OpenOffice.

Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

Program posiada możliwość rozliczania następujących aspektów gospodarczego korzystania ze srodowiska:
 • Spalanie paliwa w silnikach spalinowych
 • Wody opadowe i roztopowe
 • Źródła korzystania ze środowiska
Program umożliwia przygotowanie i wydrukowanie wykazu zawierającego należne opłaty dla Urzędu Marszałkowskiego